Khu công nghiệp Xuân Lộc

Diện tích 97 ha.

Được Chính phủ chấp thuận chủ trương về việc bổ sung khu công nghiệp Xuân Lộc tại công văn số 1909/CP-CN ngày 16/12/2004.

Ngày 02/06/2006, UBND tỉnh đã có Quyết định thành lập khu công nghiệp Xuân Lộc tại Quyết định số 5447/QĐ-UBND.

Hiện nay, dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Xuân Lộc đã được Công ty Phát triển KCN Biên Hòa phê duyệt và quyết định đầu tư tại Quyết định số 311/QĐ-PTKCN-HĐQT ngày 09/06/2006 với tổng mức đầu tư dự kiến 176.308 triệu đồng.

Thời gian xây dựng hạ tầng kỹ thuật là 5 năm, từ năm 2006 - 2011.

Địa điểm: thuộc 2 xã Xuân Tâm và Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, nằm dọc theo quốc lộ 1, cách Biên Hòa 80 km là địa bàn khuyến khích đầu tư.

Phương thức thực hiện dự án: gồm 2 giai đoạn thực hiện trong thời gian xây dựng đã quy định.

Dự kiến khi hoàn thành dự án sẽ thu hút đầu tư khoảng 150-200 triệu USD.

Lĩnh vực đầu tư: chế biến nông sản thực phẩm, công nghiệp nhẹ.
Sản phẩm mới
Logo doanh nghiệp